...

Arend Tripel is een goudblond bier van hoge gisting, met een hoppige neus en een verfijnde smaak. Het heeft een ABV van 9%.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe bieren ? Of nieuwe brouwerijen ?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.