...

hoge gisting, me nagisting op fles en vat

blond speciaalbier, gedry-hopped (tweede maal toevoeging van hop tijdens de lagering)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe bieren ? Of nieuwe brouwerijen ?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.